TEKNIQ Garantiordning​

​Får du medhold i en klage, du har indbragt for Ankenævnet for Tekniske Installationer, indtræder TEKNIQs Garantiordning.

Ordningen dækker omkostninger til og med 150.000 kr. inkl. moms, hvis installatøren ikke opfylder kendelsen.

Hvis installatøren indbringer sagen for domstolene og installatøren ikke opfylder dommen, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor den endelige dom foreligger.

Garantiordningen dækker, når virksomheden er medlem af TEKNIQ på det tidspunkt, hvor klagen modtages i Ankenævnet.

Garantiordningen dækker ikke sager, hvor der klages over elinstallationsrapporter.

Sikkerhedsstillelse fjernvarmeselskaber

​TEKNIQ stiller fjernvarmegarantier på 20.000 kr. over for de enkelte fjernvarmeværker.

Hvis du skal stille fjernvarmegaranti over for fjernvarmeværket skal du blot henvise til at du er blevet medlem af TEKNIQ, så er garantien stillet

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Følg med på Facebook​

KONTAKT​

​LYHNE VVS

Sjællandsvej 20

6000 Kolding

CVR: 71458814

Tlf.: 75 50 13 00

E-mail: info@lyhne-vvs.dk