Tekniq Garantiordning

Får du medhold i en klage, du har indbragt for Ankenævnet for Tekniske Installationer, indtræder TEKNIQs Garantiordning.

​Ordningen dækker omkostninger til og med 150.000 kr. inkl. moms, hvis installatøren ikke opfylder kendelsen.

​Hvis installatøren indbringer sagen for domstolene og installatøren ikke opfylder dommen, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor den endelige dom foreligger.

​Garantiordningen dækker, når virksomheden er medlem af TEKNIQ på det tidspunkt, hvor klagen modtages i Ankenævnet.

​Garantiordningen dækker ikke sager, hvor der klages over elinstallationsrapporter.

​SIKKERHEDSSTILLELSE FJERNVARMESELSKABER

​TEKNIQ stiller fjernvarmegarantier på 20.000 kr. over for de enkelte fjernvarmeværker.

​Hvis du skal stille fjernvarmegaranti over for fjernvarmeværket skal du blot henvise til at du er blevet medlem af TEKNIQ, så er garantien stillet